"Tirana East Gate", Albanija

  • Uspješno dovršeni radovi na monumentalnoj građevini "Tirana East Gate"